KVM Live (Online) External Backups

Ok, even though this can be done with many other methods, I'll explain mine. I'll also provide youtube videos for the procedure and demonstration as well. Unlike offline backups, online backups require minimalist suspend - save - resume actions (hopefully within small amount of time - which depends your modifications and RAM usage) while taking … Continue reading KVM Live (Online) External Backups

Sanallaştırma – KVM

Kernel Virtual Machine (KVM) Sanallaştırmayı bu yazımızda biraz daha açalım. Sanallaştırmayı full-virtualization, para-virtualization ve donanım destekli sanallaştırma olarak üç şeklinde değerlendirebiliriz. 1. Full-virtualization VMWare bu sınıftadır. Temel olarak x86 mimarisi donanım kaynaklarına erişim için ring-0, ring-1, ring-2 ve ring-3 şekinde 4 seviye belirlemiştir. İşletim sistemleri ring-0’da çalışmayı beklemektedirler. ring-0 en yetkili ve bütün kaynaklara erişilebilen … Continue reading Sanallaştırma – KVM